Arkæolog i udgravning. Detaljebillede af hånd, der skraber i jorden.

Udgravning

Når museets arkæologer arbejder i området øst for Rødbyhavn, skelner vi mellem ’våde’ og ’tørre’ udgravninger. De våde udgravninger ligger inden for et 187 ha stort inddæmmet areal, som tidligere var en lavvandet fjord.  

Her er grundvandsspejlet meget højt. Det er derfor nødvendigt med en grundvandssænkning, før selve udgravningen kan gå i gang. Man nedgraver drænrør hele vejen rundt om det udvalgte areal. Drænrørene tilsluttes derefter til pumper, som pumper vandet væk fra feltet.  

Hvis ikke vi drænede, ville udgravningens sider skride sammen i løbet af få timer. Med dræningen kan udgravningerne stå åbne i månedsvis. 

De tørre udgravninger ligger højere oppe i terrænet og har ikke været under vand. Her kan både forundersøgelser og udgravninger foregå på traditionel vis.