Arkæologer graver i udgravningen

Hvordan graver vi?

Danmarks største udgravningsprojekt er også ét af de mest komplicerede. De fleste af udgravningerne foregår i et område nær den gamle kystlinje. Efter stormfloden i 1872 blev området inddæmmet bag stormflodsdiget og drænet. 

Grundvandsspejlet er dog stadig meget højt, og jordlagene er svære at grave iMuseets arkæologer har derfor måttet tage helt nye metoder i brug for at kunne undersøge det store område.