Arkæologer ved transportbånd i gang med forundersøgelse

Forundersøgelse

Alle arkæologiske udgravninger begynder med en forundersøgelse. Her undersøger man, om der er fortidsminder, hvor mange der er, og hvilken karakter de har, så man kan planlægge sin udgravning bedst mulig. 

Normalt foregår forundersøgelser ved, at man graver lange søgerender i det udpegede areal. På grund af det høje grundvandsspejl viste det sig hurtigt, at den traditionelle metode ikke kunne bruges ved Rødbyhavn.  

I stedet forsøgte museets arkæologer med helt nye metoder, der ikke tidligere er brugt på dansk grund: boringer. I samarbejde med hollandske borespecialister borede vi os frem til, hvor der kunne være bopladser i området. 

I første omgang benyttede vi kerneboringer til at få et overordnet billede. I fase 2 gik vi over til sneglebor, hvor der kom et langt større materiale op, som var nemmere at vurdere ud fra. Der blev i det hele gennemført mere end 2000 boringer. 

Gennem boreprøverne kunne vi genskabe landskabet, som det så ud, inden det blev oversvømmet af havet. På baggrund af de fund, der blev gjort, kunne vi derudover pejle os ind på, hvor det ville være væsentligt at udgrave. 

Sidste fase i forundersøgelsen var små udgravninger i spunsede ’kasser’ på 4x4 meter. Kasserne holdt grundvandet ude og gav os muligheden for at kunne udgrave små arealer på traditionel vis. På baggrund af disse undersøgelser blev det fastlagt, hvor udgravningerne skulle være.