Verdens største sænketunnel

Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt.  

Forbindelsen bliver en ca. 18 km lang sænketunnel med to dobbeltsporede motorvejsrør. Den beregnede transporttid er 10 minutter i bil og 7 minutter i tog.  

Øst for Rødbyhavn bygges et stort fabriksanlæg, hvor de 79 standardelementer og 10 specialelementer skal produceres. Der anlægges derudover en havn ud for fabrikken, hvorfra elementerne bugseres ud og nedsænkes i en gravet tunnelrende. Herefter bliver elementerne dækket med sand og grus. Det opgravede materiale fra tunnelrenden anvendes til at skabe et helt nyt og afvekslende naturområde ud for Rødbyhavn. 

Byggeriet bliver Nordeuropas største anlægsprojekt. I byggeprocessen skaber projektet flere tusinde arbejdspladser, og når tunnelen står færdig, vil drift og vedligehold skabe 300 arbejdspladser.  

Den øgede tilgængelighed mindsker transporttiden mellem Skandinavien og kontinentet. Derudover er den kortere rejsetid en stor fordel for den lokale turisme. 

Læs mere om projektet på Femern A/S hjemmeside: www.femern.dk