Illustration kornmark

Pollen- og makrofossilanalyse

Små pollenkorn kan være bevaret i jorden, i sandlag eller i søaflejringer. De kan fortælle om fortidens landskab. Hvilke planter og træer voksede omkring bopladsen? Hvilke kornsorter dyrkede man? 

Derudover gør pollenanalyser det muligt at følge forandringer over tid. Man kan besvare spørgsmål som, hvornår indvandrede hvilke træer til Danmark? Hvornår begyndte vi at dyrke jorden? Og hvilke kornsorter blev dyrket hvornår? 

Makrofossiler kan være planterester som frø, stængler og blade, som kan ses uden mikroskop. Ligesom pollenanalyserne kan makrofossilerne fortælle os om fortidens landskab, klima og menneskets påvirkning.