Illustration trækul

Kulstof-14

Vi bruger C14-metoden til at datere organiske fund. Det kan være trækul, knoglergenstande af træ eller madrester på potteskårAlle levende dyr og planter optager C14. I det øjeblik, det er i kroppen, begynder det at henfalde. Det betyder, at så længe vi er i live, forbliver kulstof-14 niveauet nogenlunde konstant. 

Når vi dør, stopper vi med at optage kulstof-14. Indholdet i vores kroppe henfalder dog stadig med en halveringstid på 5730 år. Når man daterer ud fra C14-metoden, måler man den mængde kulstof-14, der er tilbage. Jo mindre mængde, jo længere tid er det, siden mennesket, dyret eller planten døde.