Arkæologer i udgravningen klar til at udtage materiale til konservering

Konservering

Arkæologiske fund kan være uhyre skrøbelige. Derfor er det meget vigtigt, at fundene bliver konserveret, så de kan bevares for eftertiden. 

Ved udgravningerne i Rødbyhavn er det særligt genstande af træ, som kræver konservering. Hvis de bliver pakket væk uden nogen form for behandling, kan genstanden blive udtørret, miste sin form eller på anden måde ødelægges.  

Alle vores fund fra udgravningerne bliver konserveret hos Nationalmuseets afdeling for Bevaring og Naturvidenskab.