Dyrekranie

Knogleanalyse

Artsbestemmelse af dyreknogler bidrager væsentligt til vores viden om oldtidens liv. Hvilke husdyr havde man? Hvilke dyr spiste man? Hvad fiskede man? Hvor gamle var dyrene, da de døde?

Viden om knoglerne bringer os nærmere dagligdagen i oldtiden. De kan fortælle os om økonomi, livsvilkår og sammensætningen af husdyr. Dyrenes alder ved slagtningen kan give os et billede af, hvad man brugte de enkelte husdyr til – fx om de blev holdt til mælke- eller kødproduktion.

Knoglerne analyseres af zoologer fra Statens Naturhistoriske Museum. Ud fra knoglernes mål og karakteristiske kendetegn kan de bestemme art, alder og køn.