Landskabet ved fjorden

Stenalderen

Stenalderen i Danmark opdeles i to perioder: en ældre og en yngre stenalder. De kaldes også jægerstenalderen og bondestenalderen. Jægerstenalderen er den længste af de to perioder. Den begyndte i Danmark ved istidens afslutning for omkring 15.000 år siden og sluttede for omkring 6000 år siden. Bondestenalderen begyndte ved jægerstenalderens afslutning. Der var en glidende overgang mellem de to perioder, men oftest siger man, at bondestenalderen begyndte omkring 4000 f.v.t. 

Udgravningerne ved Rødbyhavn har fund fra næsten hele stenalderen. Størstedelen af fundene stammer dog fra tiden omkring bondestenalderens begyndelse. Det var tidspunktet, hvor jægerne begyndte at blive bønder under påvirkning fra indvandrende agerbrugere sydfra. Det er én af de vigtigste forandringer i menneskehedens historie, men samtidig én af dem, vi ved mindst om.  

Dette har udgravningerne ved Rødbyhavn ændret på. De usædvanlige bevaringsforhold har betydet, at der er gjort fund af træ og andet organisk materiale, som ellers kun sjældent bliver fundet. Fundene kaster lys over hvad der skete dengang landbruget kom til Danmark. De har givet os ny, værdifuld viden om livet på Lollands sydkyst for tusindvis af år siden.