Skovens folk – ca. 8000 f.v.t.

Klimaet var blevet varmere, men Syltholmfjorden var endnu ikke dannet. Til gengæld var de store urskove begyndt at brede sig. Det varmere vejr betød, at træer som hassel, eg og elm indvandrede. Skoven blev brudt af åer og store søer.

I dette landskab finder vi igen spor efter stenalderens mennesker. Det var jægere fra Maglemosekulturen, som nu slog sig ned. Arkæologerne har fundet spor efter en enkelt boplads fra disse mennesker ved Lollands sydkyst. Da jægerne boede her, lå bopladsen ca. 15 km fra kysten. Det var sandsynligvis en midlertidig lejr, som blev brugt i forbindelse med jagt i indlandet. 

Bopladsen var ikke velbevaret, for dannelsen af fjorden betød, at den senere blev oversvømmet og ødelagt. Men sporene efter dem dukker op flere steder i området. Især deres pilespidser – kaldet mikrolitter – er fundet i større antal, men endnu er vores viden om Maglemosekulturen øst for Rødbyhavn sparsom.