Hvor kom landbruget fra?

Landbruget kom til Danmark sydfra. Det var opstået i Mellemøsten ca. 10.000 f.v.t. og havde langsomt bredt sig ud over Europa. Omkring 5000 f.v.t. var det nået til Nordtyskland, men der skulle gå yderligere 1000 år, før jægerne i Danmark blev bønder. Omkring 4000 f.v.t. har vi de første spor efter korndyrkning og husdyrhold i Danmark.

Det bliver stadig diskuteret, hvorfor der gik så lang tid, før korndyrkning og husdyrhold kom over Østersøen. Vi ved, at jægerne på Lolland havde kontakt med de nordtyske bønder, så de må havde stiftet bekendtskab med den nye livsstil.

Da landbruget endelig gjorde sit indtog, gik det til gengæld relativt hurtigt med at blive udbredt. Intet tyder på, at jægerne var tvunget til det på grund af mangel på føde eller ændringer i klima og miljø. Det er blevet foreslået, at landbrugets indførelse skyldtes en indvandring af bønder sydfra.

Kort over, hvordan landbruget har bredt sig

Husdyr og marker krævede plads. Samtidig blev der flere og flere mennesker, fordi man kunne brødføde flere med den nye livsstil. Nye familier skulle ud og finde steder, hvor de kunne bygge deres huse og anlægge deres marker. Det er sandsynligt, at en gruppe bønder fra Nordtyskland rejste over Østersøen og bosatte sig på Lolland.

Men hvad så med jægerne, der allerede havde boet her i tusindvis af år? Vi har ikke fundet beviser på, at indførelsen af landbruget foregik med vold. Meget tyder på, at de gamle jægere gradvist tog det nye til sig under påvirkning af de indvandrende bønder, og med tiden blev deres livsstil mere eller mindre udfaset til fordel for landbrugskulturen.