Stenalderbøndernes husdyr

Med landbrugets indførelse omkring 4000 f.v.t. kom en række nye dyr til Danmark. De var en del af det husdyrhold, som de tidlige bønder tog til sig.

Får og geder fandtes ikke naturligt i Danmark. Når vi finder deres knogler på bøndernes bopladser, ved vi derfor, at der er tale om importerede dyr. De ældste får- og gedeknogler stammer fra tiden lige omkring landbrugets indførelse og hører derfor til blandt vores ældste husdyr.

Geden var noget nær det perfekte husdyr for de tidlige bønder. Den var robust, stort set altædende og ikke særligt pasningskrævende.  Fåret var også et populært dyr blandt stenalderbønderne – ikke mindst på grund af ulden, som man lærte at forarbejde. Derudover gav får og geder kød og mælk.

Svinet hører også til blandt de tidlige husdyr. Modsat får og geder fandtes det naturligt i Danmark i form af vildsvin. Man ved endnu ikke, om bønderne importerede svin, eller om de tog vilde svin til sig og begyndte at avle på dem. Svinet var lige som geden robust og næsten altædende. Allerede i jægerstenalderen var vildsvinet et populært byttedyr, som udgjorde en stor del af kosten. Det ser ud til, at denne popularitet fortsatte ind i bondestenalderen.

Ligesom svinet fandtes kvægets vilde artsfælle naturligt i Danmark i form af urokser. Da landbruget blev indført, var uroksen dog uddød i Østdanmark, så stenalderbønderne på Lolland må have importeret deres kvæg. Køer og okser var yderst nyttige i et landbrugssamfund. De kunne både bruges som arbejdskraft og til produktionen af kød, mælk, ost og smør.

Hvad er et husdyr?

Et husdyr er et dyr, som adskiller sig genetisk fra sin vilde stamform og som kontrolleres avlsmæssigt af mennesker, for at udnytte deres produkter og arbejdskraft. Domestikation er det videnskabelige ord for den proces, hvor man gør en vild dyrerace til en husdyrrace. I løbet af denne proces, som varer mange generationer, ændrer dyrene sig på grund af en ny kost og et nyt miljø, men mest på grund af den kontrollerede avl. 

Hvad er forskellen på tamdyr og husdyr?

Selvom mange husdyr er tamme, er et tamdyr ikke nødvendigvis domesticeret. De fleste pattedyr kan blive håndtamme, men dyret er først domesticeret, når det adskiller sig genetisk fra sine vilde artsfæller. Disse forandringer bliver først synlige efter lang tids kontrolleret avl.

Hvornår blev dyrene domesticeret?

Ulven var det første dyr, som blev domesticeret af mennesket. Det skete for omkring 15.000 år siden. I Danmark stammer det ældste hundekranium fra Maglemosekulturen, og er omkring 9.000 år gammelt. Hesten var det sidste store dyr, som blev domesticeret. De ældste tamhesteknogler stammer fra Ukraine og er omkring 5500 år gamle. Tamhesten kom dog sandsynligvis først til Danmark i bronzealderen.  

De sidste husdyr, som til Danmark var hønsene. De kom hertil i jernalderen og blev formentlig udbredt af romerne. Høns blev dog først for alvor udbredt som husdyr i løbet af middelalderen.  

Kvæg, får, ged og svin blev derimod alle domesticeret i forbindelse med agerbruget opståen og udbredelse.