Fiskeri i stenalderen

Fiskeri spillede en vigtig rolle i både den sene del af jægerstenalderen og i bondestenalderen. Ved udgravningerne øst for Rødbyhavn har man gravet langs med den gamle kystlinje og fundet utallige spor efter stenaldermenneskenes fiskeaktiviteter.

Især gælder det de mange fiskegærder. De fungerede som et hegn i vandet, og bestod af flettede hasselgrene, som var fastgjort mellem lodrette pæle. Ved Rødbyhavn stillede man fiskegærderne vinkelret på kysten. Fiskene blev ledt langs med hegnet og ud på dybere vand. For enden af gærdet blev fiskene fanget i flettede ruser. Ofte stillede man flere fiskegærder sammen, så de dannede en V-form. Ét af de største, som er fundet ved Rødbyhavn, var 63 meter langt. Det har krævet en stor arbejdsindsats at få konstrueret fiskegærdet, men til gengæld var det en nem og ufarlig måde fiske på.

Ud over fiskegærderne fiskede man med lyster. Lysteren er et gaffelformet redskab fremstillet af træ. Den bestod af et træskaft, hvorpå to sidegrene var surret fast. Mellem de to sidegrene sad en skarp benspids. Den spiddede fisken, mens sidegrenene holdt den fast. Fiskeri med lyster kunne foregå fra stammebåde eller på lavt vand. Ofte brugte man lysteren til at stange ål med. Det er en metode, som har været brugt helt op i nutiden.