Livet ved fjorden

I stenalderen så Lollands sydkyst helt anderledes ud end i dag. Udgravninger og fund fortæller om livet ved kysten gennem tusindvis af år fra rensdyrjægerne til de tidlige bønder.  

Lollands sydkyst er ny. Den blev til efter stormfloden i 1872, hvor store dele af Lolland og Falster blev oversvømmet. Efter katastrofen byggede man diget ud mod Østersøen, og man inddæmmede og tørlagde landområderne bag det. Før 1872 gik en fjord, Syltholmfjorden, flere kilometer ind i landet, mens små øer dannede en barriere mod Østersøen. Endnu før det var Lolland en stor tundraslette, som var landfast med Nordtyskland. Da arkæologerne begyndte at grave her i området øst for Rødbyhavn viste det sig, at der under de metertykke aflejringer lå et forseglet stenalderlandskab.  

Siden 2013 har arkæologerne afdækket dette druknede land. De gode bevaringsforhold betyder, at vi kommer helt tæt på menneskene, deres liv og det landskab de levede i for mere end 5000 år siden.