Arkæolog i udgravningen

Hvorfor graver vi?

I Danmark er fortidsminder beskyttet af en museumslov. Når der er risiko for, at jord- og anlægsarbejder kan ødelægge fortidsminder, træder museumsloven i kraft. Dernæst træder arkæologerne til for at dokumentere og sikre væsentlige fortidsminder, inden de forsvinder. 

Ifølge museumsloven er det bygherre, der skal betale for de arkæologiske undersøgelser, og i dette tilfælde er det Femern A/S. Det er Museum Lolland-Falster, som står for de arkæologiske undersøgelser på Lolland, der finder sted inden byggeriet kan gå i gang.  

”Det er vigtigt for os, at området er grundigt undersøgt på forhånd, så vi ikke får forsinkelser i projektet undervejs. Samtidig er vi rigtig glade for, at vi på denne måde kan bidrage til viden om Danmarks fortid.” Claus Dynesen, projektdirektør ved Femern A/S.