En stridsøkse fra stenalderen

En stridsøkse

For omkring 5000 år siden var der opbrud i Danmark. I mere end 1500 år havde tragtbægerkulturen domineret landet, men nu var nye tider på vej.

Opbruddet kom sydfra. Hele Europa var under forandring. En ny ideologi, nye traditioner, nye redskabstyper og måder at leve på spredte sig som ringe i vandet. Vi kalder det enkelgravskulturen. Mens tragtbægerfolkene havde haft fokus på fællesskabet, fokuserede de nye folk på individet. Forandringens vinde blæste kraftigst i Jylland, mens øerne oplevede en mere gradvis overgang til den nye tid.

Stridsøkserne er ét af de vigtigste tegn på denne omvæltning. Den var mandens symbol og kan have markeret en form for lederskab. De bliver ofte fundet i grave, men ikke stridsøksen fra Rødbyhavn. Den blev fundet af museets arkæologer liggende på den gamle havbund, hvor den formentlig er blevet ofret til guderne.