Forskellige dele af en padleåre fra stenalderen

En padleåre

Stenalderfolkenes stammebåde blev drevet fremad ved hjælp af padleårer. Ved udgravningerne i Rødbyhavn er der fundet omkring ti padleårer. De stammer både fra den sidste del af jægerstenalderen og fra bondestenalderen.

I både den sene jægerstenalder og bondestenalderen var sejlads den vigtigste transportform. Landet var dækket af tæt skov, så det var både langt nemmere og langt mindre farligt at rejse ad vandvejene.

Hele stammebåde har museets arkæologer endnu ikke fundet. Men på flere af udgravningerne er der fundet dele af dem, så arkæologerne ved, at de har været der. Dette bekræfter padleårerne også.

Padleårer fra stenalderen kendes fra andre steder i Danmark. Det er dog stadig et sjældent fund, fordi træ kræver særlige forhold for at kunne bevares gennem tusindvis af år. Padleåren på billedet har et langt skaft og et slankt, ovalt blad. Den er datereret til bondestenalderen og er muligvis fremstillet af løn.