En hjortetaksøkse fundet ved udgravningerne forud for Femern Bæltforbindelsen

En hjortetaksøkse

En økse fremstillet af hjortetak synes måske ikke af meget. Men øksen vidner om, at man allerede i slutningen af jægerstenalderen havde vidtstrakte kontakter til Europa.

Typen kaldes ’T-formet’ på grund af sin form. Den stammer oprindeligt fra Mellemeuropa, hvor økserne kendes helt tilbage til begyndelsen af det 7. årtusinde f.v.t. Eksemplaret fra Rødbyhavn er dateret til tiden mellem 4800-4300 f.v.t. Det er kun den tredje T-formede hjortetaksøkse, som er fundet i Østdanmark, mens de er lidt mere almindelige i Jylland.

Hvordan er den T-formede hjortetaksøkse kommet til Lolland? Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at den er kommet hertil fra Jylland. Det er dog mere sandsynligt, at stenalderfolkene ved Rødbyhavn har fået øksen gennem udveksling med en gruppe tyske stenalderjægere. Om der er tale om et egentligt besøg sydfra, eller om de lollandske stenalderjægere har været i Tyskland, kan museets arkæologer dog ikke sige.