Et fiskegærde fra bondestenalderen

Et fiskegærde

Ved udgravningerne har museets arkæologer fundet mange fiskegærder fra bondestenalderen. De var flettet af lange, tynde hasselgrene fastgjort mellem lodrette pæle, som var banket ned i havbunden.

Fiskegærderne kunne bruges på to måder. Ved Rødbyhavn stillede man fiskegærderne vinkelret på kysten. Ofte stillede man flere fiskegærder sammen. De ledte fiskene langs med hegnet og ud på dybere vand. For enden af hegnet blev fiskene fanget i flettede ruser. Man kunne derefter sejle ud og tømme ruserne for fisk.

En anden måde at stille fiskegærderne på var parallelt med kysten. Ved højvande blev hegnet oversvømmet, og fiskene kunne uhindret svømme ind på lavere vand. Men når det blev lavvande, kunne fiskene ikke svømme tilbage til havet. De blev fanget bag hegnet i store stimer og kunne nemt skovles op i net eller kurve. Denne placering krævede dog et kraftigt tidevand, som ikke var tilstede i Syltholmfjorden.