En skæftet økse fra bondestenalderen

En skæftet økse

Flintøkser var et vigtigt redskab for menneskene i bondestenalderen. Ved landbrugets indførelse var det meste af landet dækket af tæt skov. Men nu begyndte bønderne at rydde vildnisset. De fældede træer og brændte skovbunden af for at gøre plads til marker, gårde og husdyr.

Økserne var ikke kun et arbejdsredskab. De blev fremstillet af den bedste flint, og de kunne være smukt tilhuggede og slebne.  De flotteste af økserne kunne bruges som offergaver. Ofte blev de ofret i vand – åer, søer, moser eller som her i strandkanten.

Museets arkæologer er ikke i tvivl om, at den skæftede økse var et offer. Den var stukket dybt ned i den gamle strandbund med hovedet først. Betydningen af ofret kender arkæologerne ikke, men fundet kaster lys over stenaldermenneskenes rituelle handlinger.

Flintøkser fra stenalderen er ikke sjældne, men det er meget usædvanligt at finde dem med skaftet bevaret. Derfor er fundet fra udgravningerne ved Rødbyhavn meget specielt.